Omgangsregels

Een veilige sportomgeving hoort een vanzelfsprekendheid te zijn. ZEW, actief met verschillende zwemdisciplines, tolereert geen seksuele intimidatie en pestgedrag binnen haar verenigingsactiviteiten en als het gaat om de maatschappelijke verantwoording, sluit zij haar ogen ook niet rondom signalering van (kinder-)mishandeling.

Alle sporters moeten zich in de vereniging veilig voelen, zodat zij optimaal kunnen ontwikkelen. Door het zichtbaar maken van regels en afspraken kunnen (moeten) we elkaar aanspreken op elke ongewenste situatie. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier aan hun sportactiviteiten deel te nemen!

De omgangsregels bij ZEW;

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Voor verdere vragen of opmerkingen rondom het sportklimaat bij ZEW, het pestprotocol, de gedragsregels voor vrijwilligers en kaderleden, kunt u altijd terecht bij trainers, coach en bestuur, of uiteraard ook bij onze vertrouwenspersoon Astrid de Vet: 0341-552319 (nummer van haar huisartsenpraktijk)

Schuiven naar boven